Taburculuğu Durumunda Yirmi Dört Saat İçinde Ölecek Hastalar

Taburculuğu Durumunda Yirmi Dört Saat İçinde Ölecek Hastalar

- Bölüm: Dahili Aciller
2258
Taburculuğu Durumunda Yirmi Dört Saat İçinde Ölecek Hastalar için yorumlar kapalı

Geri döndüler

’19. yüzyılda Amerika’ya giden göçmenler…’

Lud

 • Genç hasta, karın ağrısı: Protein C, S eksikliği (Akut mezenter iskemi) boğum boğum tromboz yapar. Fizik muayene bulgusu nonspesifik olan atravmatik karın ağrılarında akla gelmeli, ama pek enderdir.
 • Yan ağrsı: Abdominal aort diseksiyonu renal kolik benzeri ağrı oluşturabilir. İdrar analizinde hematüri bile saptanır, sizi şaşırtmasın. Bu nedenle ileri yaş grubu (>55) ağrılı yanlardan korkun.
 • Baş ağrısı: Hastaların her zaman hayatımın en şiddetli baş ağrısı demelerine gerek yok. Bazı durumlarda subaraknoid kanama fokal defisit, görme bozukluğu ve konuşma güçlüğü ile kliniklenebilir.
 • Ateş, baş ağrısı: Ateş bilinç bulanıklığı yapabilir ancak baş ağrısı, kusma gibi yakınmaların ateşe eklenmesi durumunda hastalar klinik takibe alınmalı, beyin zarı ve parankimi enfeksiyonları dışlanmalı.
 • Genç, bulantı: Akut apandisitin viseral fazı bulantı ile başlar. Genç yaş, açıklanmayan ateş ve bulantı kliniği akut apandisit seslerini ovalara yayar. Hastalar yirmi dört saat içinde içi boş organ perforasyonu nedeni ile ölebilir, dikkat ediniz.
 • Genç, göğüs ağrısı, senkop: Göğüs ağrısı ve senkop kliniği ile acil servise başvuran genç hastalar aniden fenalaşabilir. Kanalopatiler, hipertrofik kalp hastalıkları aklınızda olsun. Şüphe halinde hastayı devirerek hastaneye yatırın.
 • Kadın ve karın ağrısı: Aksi ispatlanıncaya kadar tüm genç+kadın+karın ağrıları: gebedir. Bu hastalara kanda b-HCG bakılmalı. Denge mekanizmaları nedeni ile ektopik gebelik rüptürü evre üç hemorajik şoka kadar klinik vermeyebilir.
 • Bacak ağrısı: Bacak ağrılı hastanın, fizik muayenesinde sezilmeyen, başlangıç evresinde tomurcuklanmış derin ven trombozu olabilir. Doppler USG ileri dönem komplikasyonlar için (pulmoner emboli) gerekli. Madalyonun diğer yüzü unutulmamalı. Homans testi pozitifliği, doppler USG normal bile olsa, hastalarda derin ven trombozu bulgusu olabilir.
 • Boyun ağrısı: Boyun ağrısı ve lateralizan defisiti olan hastalar karotis diseksiyonu kıskacındadır. Uzun süre telefonla konuşma sonrasında bile karotisi diseke olan bayanlar saptanmıştır. Bu nedenle altı dakika ve üzeri telefonla konuşmak zararlıdır.
 • Halsizlik: Özellikle yaşlı hastalarda halsizlik birçok hastalık öncülü. Çoklu antihipertansif kullanan ve sıvı tüketimi sınırlanmış immobil veya semimobil ileri yaşlılarda hiperpotasemiye ikincil nodal ritm görülebilir. Bu tip hastaların elektrokardiyografilerini isteyiniz.
 • Senkop: Senkop ile acil servise başvuran hastaların tanı yelpazesi züccaciye dükkanına girmiş fil gibidir. Genç, ek hastalığı olmayan, uzun süre ayakta kalma sonucu senkop geçiren hastada etyoloji iyi niyetli olabilirken, koronerleri tıkalı ve ejeksiyondan fakir vatandaşlar fatal disritmiler açısından irdelenmeli.

Eve Dönüş
Weinstock MB, et al. Bouncebacks! Medical and Legal. Anadem Publishing. 2011
 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

gorillaz live